FUNKCJE:

  • WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący
  • + / - regulacja ciśnienia
  • Manometr
  • Podświetlany panel
  • WŁĄCZ / WYŁĄCZ skrajne sekcje

PREZENTACJA PANELU NA KANALE YOUTUBE: