FUNKCJE:

  • WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący
  • + / - regulacja ciśnienia
  • Manometr
  • Podświetlany panel
  • WŁĄCZ / WYŁĄCZ skrajne sekcje

PREZENTACJA PANELU NA KANALE YOUTUBE:

Meyer Elektronik to firma z 10 letnim doświadczeniem, opartym na praktycznej wiedzy, wynikającej z licznych kontaktów z klientami. Zajmujemy się wyposażaniem maszyn rolniczych (głównie opryskiwaczy) w komputery sterujące dozowaniem cieszy oraz panele sterujące cieczą i hydrauliką opryskiwacza. Zobacz jak działa Tolmet 100!